Den vedumska gemenskapsandan

Vedum är en liten ort, och precis som andra landsbygdsorter i Sverige hotas den i dag av en till synes ostoppbar urbanisering. Men Vedum har ett hemligt vapen för att motverka utflyttningen: en stark gemenskapsanda och ett brinnande engagemang.

Alla har tagit ansvar i att marknadsföra orten. Intresserade har gått utbildningar i turism och marknadsföring, och marknadsfört Vedum på marknader, i turistinformation och via reklam bland annat i radio. Dessutom är man väldigt bra på att uppmärksamma lokala talanger bland annat inom idrott och musik.

Aktiva Vedum är en ideell förening som skapades 2005 av Vedums köpmannaförening, lokala föreningar och boende på orten, med tanken att man skulle främja näringslivet genom bland annat samarbete, engagemang och information.

Föreningen har bland annat arbetat med att marknadsföra orten Vedum och tagit ställning i olika samhällsfrågor för att höja invånarnas livskvalitet. En särskild grupp inom föreningen har verkat för att anordna evenemang, medan ytterligare en grupp har samordnat ett informationsflöde från olika föreningar och evenemang. Bland annat skapades en gemensam kalender för aktiviteter som äger rum i Vedum.

Arbetet för att främja demokrati har också det haft särskilt fokus. Ett led i att stärka gemenskapen är en satsning bland Vedums yngre invånare kallad Nolltolerans. Projektet går ut på att på alla nivåer arbeta medvetet för att främja synen på kamratskap och människors lika värde.

Deltagandet och engagemanget i lokala projekt är stort i Vedum. Den ideella föreningen Lions är exempelvis mycket aktiva på orten, men ännu mer slående är hur idrottshallen Vedumhallen kom till. Vedumhallen började som en vision: man ville han en fullgod idrottshall på orten. För att göra visionen till verklighet gick i princip hela orten samman. En uppsjö av lokala företag gick in som sponsorer, och ortsbefolkningen bidrog med frivillig arbetskraft för att färdigställa hallen, som invigdes i december 2002 med en stor fest.