Aktiva Vedum

Aktiva Vedum är ett projekt som startades av invånare och handlare i Vedum i syfte att få fler att bli delaktiga i den lilla ortens utveckling.

Året var 2005. Ett möte anordnades av Vedums köpmannaförening för att skriva ned allting som var bra med Vedum och det som kanske var lite mindre bra – positiva och negativa aspekter. Efter att ha fått ned allting som det fanns ett behov av samt vilka möjligheter som fanns startades den ideella föreningen Aktiva Vedum.

Aktiva Vedum sökte ekonomiska hjälpmedel och blev beviljade detta. De delade upp föreningen i fyra olika grenar; Samhällsgruppen för samhällsfrågor, Evenemangsgruppen för planering av olika evenemang, Informationsgruppen för presskontakter och marknadsföring samt Föreningsgruppen som skulle samla information från olika föreningar inklusive Köpmannaföreningen. Föreningen röstade så småningom även fram en borgmästare, och det gjordes demokratiskt två gånger.

Projektet Aktiva Vedum ledde till en förbättring av samarbetet och samordningen för invånarna i Vedum, och även mer engagemang från företag som lyckats etablera sig i orten. Det största målet var att öka handeln i orten och locka fler invånare dit. Alla som bor i Vedum får automatiskt medlemskap i Aktiva Vedum – för att de ska lätt kunna engagera sig i ortlivet och vad som är på gång.

Aktiva Vedum har bland annat:

  • Arrangerat påskmarknad, julmarknad, midsommarfirande, nationaldagsfirande, vårmarknad och nyårsfirande i orten
  • Deltagit på olika marknader runtomkring i Sverige och marknadsfört Vedum. Det har även gjorts via radioreklam och annonser.
  • Skapat ett upplevelsepaket med tillhörande presentkort, samt en hemsida och egen kalender.
  • Ordnat ett möte där alla år chansen att tycka till om Vedums ortsliv.
  • Uppmärksammat flitiga Vedumsbor inom olika idrottsgrenar och musikstilar.
  • Deltagit i utbildningar kring turism och marknadsföring.

Aktiva Vedum delar inte ut bidrag till andra föreningar. På detta vis är alla föreningar i Vedum självständiga även fast de samarbetar mycket.